Seminář „Kybernetická bezpečnost, IT a eGovernment ve veřejných zakázkách“

Unie administrátorů veřejných zakázek ve spolupráci se společnostmi Centrum pro regionální rozvoj České republiky, Plus Tender, s.r.o., Fakultní nemocnice Brno a Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost pořádá seminář s názvem: „Kybernetická bezpečnost, IT a eGovernment ve veřejných zakázkách“. Zajištěn je tak atraktivní vzdělávací program sestávající z aktuálních témat v oblasti zadávání veřejných zakázek.

Harmonogram:
8:30 – 9:00 Prezence
9:00 – 9:05 Úvodní slovo předsedy UNIAVEZ – JUDr. Michal Šilhánek, předseda Unie administrátorů veřejných zakázek
9:05 – 9:30 Specifika a zadávání VZ v oblasti ICT a KB z pohledu NÚKIB – Mgr. Jan Hénik, Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost
9:30 – 9:55 Zkušenosti a praxe Fakultní nemocnice se zadáváním VZ v oblasti KB – Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., Fakultní nemocnice Brno
9:55 – 10:15 Příklady praxe v oblasti zadávání VZ z pohledu dodavatele služeb v oblasti kybernetické bezpečnosti – Bc. Radek Kubíček, MBA, DiS., platforma Bezpečný úřad
10:15 – 10:35 Coffee break
10:35 – 11:00 Kybernetická bezpečnost a eGovernment ve VZ projektů financovaných z IROP – Ing. Josef Šetek, Centrum pro regionální rozvoj České republiky
11:00 – 12:00 Panelová diskuse, dotazy účastníků
12:00 – 12:15 Závěrečné slovo, shrnutí, ukončení semináře

Termín: 2. 2. 2023 od 9:00

Místo konání: Brno, posluchárna P104, Ekonomicko-správní fakulta MU, Lipová 507/41a, 602 00 Brno, online stream

Cena: Členové UNIAVEZ – ZDARMA / Členové AVZ prezenčně – 500,- Kč / Online účast zdarma
Nečlenské organizace prezenčně – 800,- Kč / Online účast – 500,- Kč

Přihlášku prosím zasílejte na info@uniavez.cz

Děkujeme a budeme se těšit na setkání s Vámi.