Kdo jsme

Čára
Unie administrátorů veřejných zakázek je zapsaným spolkem sdružující subjekty, které se zabývají administrací veřejných zakázek nebo jiným způsobem přispívají k rozvoji administrace veřejných zakázek. Unie si
klade za cíl sdružovat společnosti zabývající se administrací veřejných zakázek a profesionalizovat zakázkové prostředí.

Co děláme

  • Aktivita Unie ve vztahu k členské základně
  • Pro profesionalizaci prostředí veřejných zakázek a zvyšování profesní kvality je nutné, aby členskou základnu tvořilo významné zastoupení administrátorů veřejných zakázek v České republice. Jendou ze základních aktivit Unie je interní sdílení informací a zkušeností jednotlivých členů vedoucích ke zvyšování odborných kompetencí všech členů
  • Aktivita Unie ve vztahu k ostatním subjektům v oblasti zadávání veřejných zakázek
  • Unie si stanovila jako jeden ze základních cílů navázání spolupráce se všemi relevantními subjekty v oblasti zadávání veřejných zakázek, a to formou přímé spolupráce nebo účastí na odborných seminářích, konferencích.
  • Unie v oblasti vzdělávání
  • Unie je platformou pro zvyšování profesní způsobilosti jednotlivých členů, a to formou seminářů, workshopů a konferencí, a to jak pro členy, tak i pro odbornou veřejnost. Dále si klademe za cíl navázat spolupráci s předními českými univerzitami za účelem zkvalitnění výuky v oblasti zadávání veřejných zakázek.
Je nutné, aby členskou základnu tvořilo významné zastoupení administrátorů veřejných zakázek
v České republice

Proč to děláme

Naším cílem je neustále zlepšovat a profesionalizovat oblasti zadávání veřejných zakázek.

Uvědomujeme si, že podnikání v oblasti administrace veřejných zakázek není zásadním způsobem regulováno,

a proto si klademe za cíl zvyšovat kvalitu poskytovaných
služeb administrátorů veřejných zakázek.

Chcete se stát členem?

Zajímáte se o členství v Unii administrátorů veřejných zakázek? Napište nám a my Vás seznámíme s podmínkami a výhodami členství.
KONTAKTOVAT