Proč jsme vznikli

Naším cílem je neustále zlepšovat a profesionalizovat oblast zadávání veřejných zakázek. Uvědomujeme si, že podnikání v oblasti administrace veřejných zakázek není zásadním způsobem regulováno, a proto si klademe za cíl zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb administrátorů veřejných zakázek.

Základní informace

Unie administrátorů veřejných zakázek je zapsaným spolkem sdružující subjekty, které se zabývají administrací veřejných zakázek nebo jiným způsobem přispívají k rozvoji administrace veřejných zakázek. Unie si klade za cíl sdružovat společnosti zabývající se administrací veřejných zakázek a profesionalizovat zakázkové prostředí.

Unie má své sídlo v Brně, kde mimo jiné sídlí také Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Působnost je však celorepubliková.

Zakládajícími členy Unie jsou Public Market Advisory s.r.o., HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, Compet Consult s.r.o., QCM, s.r.o.

Unie si klade za cíl sdružovat společnosti zabývající se administrací veřejných zakázek
a profesionalizovat zakázkové prostředí.

Vedení unie

Vedení unie je tvořeno předsedou a třemi místopředsedy. Předseda je statutárním orgánem Unie, který jedná za Unii, a společně s místopředsedy tvoří předsednictvo.


Judr. Michal Šilhánek

JUDr. Michal Šilhánek
Předseda

Michal vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2009 se věnuje především problematice zadávání veřejných zakázek, včetně zakázek spolufinancovaných z různých dotačních titulů, a vzdělávání klientů v téže oblasti. Od ledna 2018 je advokátem zapsaným v České advokátní komoře. Ve společnosti má na starosti zejména vedení celé skupiny a oblast vzdělávání.


Mgr. Adéla Havlová, LL.M.

Mgr. Adéla Havlová, LL.M.
Místopředsedkyně

Adéla Havlová je partnerem a společníkem advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS, ve které působí od roku 2006. Je spoluzodpovědná za oblast veřejného sektoru, kde se zaměřuje zejména na právo veřejných zakázek a koncesí, a to na procesní zadávací postupy a nastavení struktur vztahu s dodavateli, na méně obvyklé druhy zadávacích řízení, soutěže o návrh a předběžné tržní konzultace, plnění publikačních povinností, nastavení opcí, řešení následných otázek spojených s realizací zakázek včetně změn závazků ze smluv a na zastupování před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Číst více

Ing. Martina Bufková Rychecká

Ing. Martina Bufková Rychecká
Místopředsedkyně

Veřejným zakázkám se začala věnovat již v roce 1995, kdy vstoupil v účinnost historicky první zákon o zadávání veřejných zakázek vydaný pod číslem 199/1994 Sb. Do roku 2001 pracovala jako vedoucí oddělení veřejných zakázek Statutárního města Liberec, které jako jedno z prvních pracovišť v České republice, specializující se čistě na veřejné zakázky, pomohla založit. 

Číst více

David Horký

Ing. David Horký, MBA
Místopředseda

David Horký vystudoval Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity a od roku 2001 je jednatele společnosti QCM, s.r.o., která se specializuje na elektronizaci veřejných zakázek v České republice. Účastnil se implementace systému elektronických tržišť a je aktivní v projektu FEN, který se snaží usnadňovat práci dodavatelům i zadavatelů zakázek.

Číst více

Chcete se stát členem?

Zajímáte se o členství v Unii administrátorů veřejných zakázek? Napište nám a my Vás seznámíme s podmínkami a výhodami členství.
KONTAKTOVAT