Seminář „Kritéria hodnocení – role administrátora“

Dovolujeme si vás pozvat na seminář „Kritéria hodnocení – role administrátora“, který bude organizován Unií administrátorů veřejných zakázek.

Cílem semináře je diskuse nad problematikou stanovení kritérií hodnocení v rámci zadávání veřejné zakázky. Součástí úvodního slova před otevřením diskuse bude shrnutí problematiky kritérií hodnocení včetně konkrétních příkladů, dobré praxe a rozhodovací praxe. To vše se zaměřením na roli administrátora a rozdělení kompetencí mezi administrátora, zadavatele a hodnoticí komisi.

  • 8. 9. 2020 od 13:00 do 16:00
  • Fair Hotel Brno, Rybářská 19, Brno
  • zdarma pro členy, 900 Kč/osoba pro nečlenské organizace
  • e-mailem na info@uniavez.cz