Vzorová příkazní smlouva a výzva pro podání nabídky

Unie administrátorů veřejných zakázek, z.s. („Unie“) na tomto místě uveřejňuje vzorovou příkazní smlouvu mezi zadavatelem veřejné zakázky a administrátorem a výzvu k podání nabídky na administraci takové veřejné zakázky.

Cílem uveřejnění těchto vzorových dokumentů je profesionalizace prostředí administrace veřejných zakázek, zejména pak na straně zástupců zadavatelů (administrátorů). Zcela klíčovou roli v rámci profesionalizace trhu hraje vymezení práv a povinností jednotlivých smluvních stran (administrátorů na jedné straně, zadavatelů na druhé straně) a rozsahu předmětu činnosti administrátora.

Současně považujeme za nezbytné, aby zadavatelé dbali při výběru svého administrátora nejen cenových aspektů, ale i jeho kvalit. Za tímto účelem jsme taktéž připravili vzorovou výzvu k podání nabídky, kde je zohledněna i kvalita účastníků v rámci kritérií hodnocení.

V případě potřeby jsme taktéž připraveni metodicky pomáhat zadavatelům s aplikací uvedených dokumentů.

Vzorové dokumenty naleznete zde.

Kontakt: JUDr. Michal Šilhánek, info@uniavez.cz

JUDr. Michal Šilhánek, předseda Unie