Mgr. Adéla Havlová, LL.M.

Její tým byl průkopníkem zavedení systému kvalifikace pro sektorové veřejné zakázky. Vedle centrálního a sdruženého zadávání se věnuje též přeshraničním společným zadávacím postupům, využití metody Best Value a sociálně odpovědnému zadávání. Věcně se zaměřuje zejména zadávání odborných a specifických služeb a koncesí, výstavby, dopravy (od výstavby infrastruktury po zajišťování veřejných služeb v přepravě cestujících), IT, zdravotnictví, nákup materiálu, specifických dodávek, investičních celků a energií. Pravidelně publikuje a přednáší v rámci odborných konferencí a seminářů.

Kromě působení v advokacii a v UNIAVEZ je členkou výkonného výboru Asociace pro veřejné zakázky (AVZ) a vede pracovní skupinu Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) pro oblast veřejných zakázek. Od r. 2013 působí v expertní skupině MMR pro novelizaci zákona o veřejných zakázkách coby zástupce ARI. Od r. 2014 je členem rozkladové komise předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Od roku 2014 je Adéla Havlová uváděna jako jedna z tuzemských odborníků v oblasti zadávání veřejných zakázek v prestižní publikaci Who‘s Who Legal: Government Contracts (dříve sekce Public Procurement Lawyers).