Ing. Martina Bufková Rychecká

V roce 2002 založila poradenskou společnost Compet Consult s.r.o., která se administraci veřejných zakázek a poradenství v této oblasti věnuje dodnes a která má v portfoliu stovky úspěšně zadaných veřejných zakázek. 

Martina stála rovněž u zrodu Asociace veřejných zakázek (dále jen AVZ) v roce 2006, kdy Compet Consult s.r.o. je jejím zakládajícím členem a Martina v ní od doby jejího založení působí jako členka Rady této organizace. 

A nyní se Martina rozhodla podpořit i nový projekt, kterým je založení Unie administrátorů veřejných zakázek (dále jen UNIAVEZ). Hlavním účelem UNIAVEZ je profesionalizace služeb v oblasti administrace í veřejných zakázek a zvyšování kvality a odbornosti subjektů působících v této oblasti. Nejde tedy o duplicitu ve vztahu k AVZ, která sdružuje zadavatele, dodavatele i poradce, ale o profesně zaměřený spolek, jehož cílem je hledat a nastavit úroveň pro kvalitní výkon administrátorských služeb.