Unie administrátorů zahajuje svoji činnost

Dne 3. 7. 2019 zahájila Unie administrátorů veřejných zakázek svoji činnost v oblasti zadávání veřejných zakázek. Unie sdružuje subjekty, které se zabývají administrací veřejných zakázek nebo jiným způsobem přispívají k rozvoji administrace veřejných zakázek. Unie si klade za cíl sdružovat společnosti zabývající se administrací veřejných zakázek a profesionalizovat zakázkové prostředí.

Zakládajícími členy Unie jsou Public Market Advisory s.r.o., HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, Compet Consult s.r.o., QCM, s.r.o.

Prvním předsedou byl zvolen JUDr. Michal Šilhánek a místopředsedy Mgr. Adéla Havlová, LL.M., Ing. Martina Bufková Rychecká, Ing. David Horký, MBA.