Rozsah povinností administrátora veřejné zakázky – PRAHA – 19. 3.

Seminář „Rozsah povinností administrátora veřejné zakázky“ bude organizován formou „obrácené“ předběžné tržní konzultace a dialogem mezi administrátory a zadavateli veřejných zakázek.

Cílem semináře je definovat požadavky zadavatele ve vztahu k administrátorovi a určit tak rozsah jeho činností v rámci plnění smlouvy na administraci zadávacího řízení veřejné zakázky. Výstupem semináře bude vytvoření vzorové příkazní smlouvy na administraci zadávacího řízení veřejné zakázky, kterou Unie administrátorů veřejných zakázek následně volně poskytne neomezeným způsobem všem zájemcům nejen z řad veřejných zadavatelů.

Informace o semináři

Název: Rozsah povinností administrátora veřejné zakázky

Datum: 19. 3. 2020 od 9:00 do 12:00

Místo konání: Impact Hub Praha, Drtinova 10, Praha

Poplatek: zdarma

Způsob přihlášení: e-mailem na info@uniavez.cz