Pozvánka a program seminářů 12. 3. a 19. 3. – Rozsah povinností administrátora veřejné zakázky

Cílem semináře je definovat požadavky zadavatele ve vztahu k administrátorovi a určit tak rozsah jeho činností v rámci plnění smlouvy na administraci zadávacího řízení veřejné zakázky. Výstupem semináře bude vytvoření vzorové příkazní smlouvy na administraci zadávacího řízení veřejné zakázky, kterou Unie administrátorů veřejných zakázek následně volně poskytne neomezeným způsobem všem zájemcům nejen z řad veřejných zadavatelů.

Program:

Čas: Program
8:45 – 9:00 Registrace účastníků
9:00 – 9:15 Úvodní slovo předsedy Unie JUDr. Michala Šilhánka
9:15 – 9:45 Rozsah povinností administrátora
9:45 – 10:15 Odpovědnost za způsobenou škodu
10:15 – 10:45 Coffee break
10:45 – 11:15 Co by správná smlouva měla obsahovat?
11:15 – 11:50 Diskuse
11:50 – 12:00 Závěrečné slovo

 

S jednotlivými příspěvky vystoupí zástupci společností Public Market Advisory s.r.o., Kruták & Partners, advokátní kancelář s.r.o., a další.

 

Brno Praha
Datum: 12. 3. 2020 od 9:00 do 12:00 19. 3. 2020 od 9:00 do 12:00
Místo konání: Fair Hotel, Rybářská 19, Brno Impact Hub, Drtinova 10, Praha
Poplatek: zdarma zdarma
Způsob přihlášení: info@uniavez.cz info@uniavez.cz

 

Informace o Unii

Unie administrátorů veřejných zakázek (www.uniavez.cz) je zapsaným spolkem sdružující subjekty, které se zabývají administrací veřejných zakázek nebo jiným způsobem přispívají k rozvoji administrace veřejných zakázek. Unie si klade za cíl sdružovat společnosti zabývající se administrací veřejných zakázek a profesionalizovat zakázkové prostředí. Zakládajícími členy Unie jsou Public Market Advisory s.r.o., HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, Compet Consult s.r.o. a QCM, s.r.o.

 

Podpora

Obě akce jsou podpořeny taktéž Asociací pro veřejné zakázky, z.s. (www.asociacevz.cz).

Asociace představuje platformu pro subjekty, které spojuje společný zájem na rozvoji prostředí veřejných zakázek a na prosazování kvalifikovaného a zodpovědného přístupu k jejich zadávání a realizaci. Za tímto účelem AVZ sdružuje zadavatele veřejných zakázek, zájemce a uchazeče o veřejné zakázky a poradce v oblasti veřejných zakázek, příp. jiné subjekty, které mají vztah k veřejným zakázkám. V současné době má 69 členů.