TENDERA partners, s.r.o.

Člen: od duben 2021

Popis: Společnost TENDERA partners, s.r.o. zajišťuje komplexní poradenství v oblasti zadávání veřejných zakázek pro soukromý i veřejný sektor. Pro soukromý sektor zajišťuje administraci výběrových řízení v programech dotační podpory, ale i interní výběrová řízení. Pro veřejné zadavatele zajišťuje administraci veřejných zakázek malého rozsahu i zadávací řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek (134/2016 Sb.). Společnost disponujeme multi-profilem zadavatele na platformě elektronického nástroje E-ZAK, kde nabízí vytvoření a správu profilů zadavatele svých klientů i ostatním zájemcům.