Seznam členů unie


IK consult s.r.o.

Člen od: červenec 2020

Popis: IK consult zajišťuje kompletní organizaci všech typů veřejných zakázek podle zákona o zadávání veřejných zakázek nebo podle pravidel poskytovatelů dotací, zejména v rámci programů Evropské unie (IROP, OPPIK, OPŽP, PRV atp.). Poskytuje služby od prvotní přípravy zadávacího řízení až k podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem.


Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.

Člen od: září 2020

Popis: Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., je advokátní kanceláří založenou v roce 2009. Kancelář patří mezi dlouhodobě etablované brněnské advokátní kanceláře se zaměřením na obchodní právo a oblasti související. Kromě klasické advokátní činnosti se kancelář specializuje na poskytování právních služeb v oblasti veřejného investování a dále také na celkovou tvorbu investičních strategií, krizový management, insolvenční řízení a poradenství územním samosprávným celkům.


Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace

Člen od: září 2020
Popis: Centrální nákup Plzeňského kraje, je příspěvková organizace zřízená Plzeňským krajem především za účelem centralizovaného zadávání a administrace veřejných zakázek. Posláním organizace je profesionálně a úspěšně realizovat veřejné zakázky tak, aby byly dodržovány předpisy a zásady zadávacího řízení.


TENDERA partners, s.r.o.

Člen: od duben 2021

Popis: Společnost TENDERA partners, s.r.o. zajišťuje komplexní poradenství v oblasti zadávání veřejných zakázek pro soukromý i veřejný sektor. Pro soukromý sektor zajišťuje administraci výběrových řízení v programech dotační podpory, ale i interní výběrová řízení. Pro veřejné zadavatele zajišťuje administraci veřejných zakázek malého rozsahu i zadávací řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek (134/2016 Sb.). Společnost disponujeme multi-profilem zadavatele na platformě elektronického nástroje E-ZAK, kde nabízí vytvoření a správu profilů zadavatele svých klientů i ostatním zájemcům.


Kruták & Partners, advokátní kancelář s.r.o.

Člen: od duben 2021

Popis: Tým Kruták & Partners má bohaté zkušenosti s veškerými variantami zadávání veřejných zakázek, včetně PPP projektů a konceptů desing&build, či desing&build&operate. Dbá na eliminaci rizik veřejných subjektů, a proto v rámci poskytovaných služeb komplexně řeší otázky spojené veřejnými výdaji od forem rozhodování a péče řádného hospodáře, po pravidla hospodářské soutěže.


Chcete se stát členem?

Zajímáte se o členství v Unii administrátorů veřejných zakázek? Napište nám a my Vás seznámíme s podmínkami a výhodami členství.
KONTAKTOVAT