Seznam členů unie


VIOLETTE s.r.o.

Člen od: červenec 2020

Popis: Společnost VIOLETTE s.r.o. byla založena v roce 2010. Sídlo společnosti je v Olomouci, ovšem působí na území celé České republiky. Zabývá se organizačním zajištěním a celkovou administrací veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ale i veřejné zakázky malého rozsahu, zadávané mimo režim tohoto zákona, poradenskou a konzultační činnost v oblasti zadávání veřejných zakázek a zpracování žádostí o finanční dotační prostředky. Nabídka služeb je postupně přizpůsobována trhu, a právě i díky rozšiřující se nabídce je společnost VIOLETTE s.r.o. partnerem jak pro právnické, tak fyzické osoby.


IK consult s.r.o.

Člen od: červenec 2020

Popis: IK consult zajišťuje kompletní organizaci všech typů veřejných zakázek podle zákona o zadávání veřejných zakázek nebo podle pravidel poskytovatelů dotací, zejména v rámci programů Evropské unie (IROP, OPPIK, OPŽP, PRV atp.). Poskytuje služby od prvotní přípravy zadávacího řízení až k podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem.


Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.

Člen od: září 2020

Popis: Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., je advokátní kanceláří založenou v roce 2009. Kancelář patří mezi dlouhodobě etablované brněnské advokátní kanceláře se zaměřením na obchodní právo a oblasti související. Kromě klasické advokátní činnosti se kancelář specializuje na poskytování právních služeb v oblasti veřejného investování a dále také na celkovou tvorbu investičních strategií, krizový management, insolvenční řízení a poradenství územním samosprávným celkům.


Centrální nákup, příspěvková organizace

Člen od: září 2020
Popis: Centrální nákup Plzeňského kraje, je příspěvková organizace zřízená Plzeňským krajem především za účelem centralizovaného zadávání a administrace veřejných zakázek. Posláním organizace je profesionálně a úspěšně realizovat veřejné zakázky tak, aby byly dodržovány předpisy a zásady zadávacího řízení.


  • 1
  • 2

Chcete se stát členem?

Zajímáte se o členství v Unii administrátorů veřejných zakázek? Napište nám a my Vás seznámíme s podmínkami a výhodami členství.
KONTAKTOVAT