IK consult s.r.o.

Člen od: červenec 2020

Popis: IK consult zajišťuje kompletní organizaci všech typů veřejných zakázek podle zákona o zadávání veřejných zakázek nebo podle pravidel poskytovatelů dotací, zejména v rámci programů Evropské unie (IROP, OPPIK, OPŽP, PRV atp.). Poskytuje služby od prvotní přípravy zadávacího řízení až k podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem.