Compet Consult s.r.o.

Člen od: zakládající člen
Popis: Compet Consult poskytuje konzultační a poradenskou činnost v oblasti problematiky veřejných zakázek, přičemž její hlavní činností je komplexní organizační zajištění celého průběhu zadávacího řízení.