Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace

Člen od: září 2020
Popis: Centrální nákup Plzeňského kraje, je příspěvková organizace zřízená Plzeňským krajem především za účelem centralizovaného zadávání a administrace veřejných zakázek. Posláním organizace je profesionálně a úspěšně realizovat veřejné zakázky tak, aby byly dodržovány předpisy a zásady zadávacího řízení.