Aktuality


Vzorová příkazní smlouva a výzva pro podání nabídky

Unie administrátorů veřejných zakázek, z.s. („Unie“) na tomto místě uveřejňuje vzorovou příkazní smlouvu mezi zadavatelem veřejné zakázky a administrátorem a výzvu k podání nabídky na administraci takové veřejné zakázky. Cílem uveřejnění těchto vzorových dokumentů je profesionalizace prostředí administrace veřejných zakázek, zejména…

Podmínky pro vznik a trvání členství

Podmínky pro vznik členství: Zájemce o členství musí zabezpečit poskytování služeb za odborného dozoru minimálně jedné osoby s vysokoškolským vzděláním a minimálně 3letou praxí v oblasti zadávání veřejných zakázek. Alternativně je možné uvedenou podmínku splnit i prostřednictvím osoby se středoškolským vzděláním a…

Seminář „Kritéria hodnocení – role administrátora“

Dovolujeme si vás pozvat na seminář „Kritéria hodnocení – role administrátora“, který bude organizován Unií administrátorů veřejných zakázek. Cílem semináře je diskuse nad problematikou stanovení kritérií hodnocení v rámci zadávání veřejné zakázky. Součástí úvodního slova před otevřením diskuse bude shrnutí problematiky…


Chcete se stát členem?

Zajímáte se o členství v Unii administrátorů veřejných zakázek? Napište nám a my Vás seznámíme s podmínkami a výhodami členství.
KONTAKTOVAT